Urokliwe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny

   
 

Atrakcje turystyczne

Morąg to przede wszystkim piękne położenie w sąsiedztwie jezior i bogata, prawie 700 letnia  historia miasta .  Liczne zabytki architektury są świadectwem na bogatą przeszłość.

W mieście znajdują się liczne, pochodzące z okresu średniowiecza zabytki. Ich poznanie umożliwia Miejski Szlak Turystyczny.

Niezwykle ciekawe są krajobrazy pobliskich  miejscowości wiejskich oraz zlokalizowane na ich terenie liczne zabytki noszące ślady dawnej świetności.

Bożęcin – pałac klasycystyczny z 1845 r, do 1945 własność rodziny Graeve. W pobliskim parku cmentarz rodzinny dawnych właścicieli. Obecnie majątek jest w posiadaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Chojnik – wieś założona w 1363 r. Barokowy kościół parafialny z XVIII w.
 

Wilczy Szaniec – to nazwa wojennej kwatery Hitlera. Znajduje się w lesie kętrzyńskim ( 8km na wschód od Kętrzyna). Na obszarze około 2.5 km2 zachowały się ruiny głównej kwatery Hitlera, zbudowanej w latach 1940-1944, według planów organizacji TODTA. Hitler przebywał tu od czerwca 1941 roku do listopada 1944. W okresie wojny zbudowano tu ponad 200 obiektów z żelbetonu i cegły, w tym siedem ciężkich bunkrów. Dzień 20 lipca 1944r to dzień nieudanego zamachu na Hitlera., który miał miejsce w Wiczym Szańcu.

Święta Lipka - "Perła" polskiego baroku - sławne sanktuarium Maryjne. Już od kilku wieków przyciągające rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski. Święta Lipka - to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Kościół stanął na miejscu rosnącej tu niegdyś lipy, która dała początek i nazwę miejscowości.

Ostróda jest- najstarszą miejscowością Pojezierza Mazurskiego, głównie o charakterze turystycznym, otoczoną dziesiątką jezior i kanałów wodnych. Jej piękne położenie, nad rzeka Drwęcą i dwoma jeziorami, z których jedno znajduje się w sercu miasta, otoczone przyrodą posiada swoisty rezerwat przyrody. Dla amatorów spacerów i wędrówek krajoznawczych przygotowano25 kilometrów tras turystycznych.

Mikołajki - miasteczko nazywane "perłą Mazur" leży w przesmyku pomiędzy dwoma wąskimi jeziorami rynnowymi: Mikołajskim i Tałty. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości dotyczą 1444 roku, kiedy była jeszcze wsią rybacką. Zainteresowanie zdobyło kilka lat po I wojnie światowej i od tego czasu Mikołajki są jednym z najpopularniejszych mazurskich ośrodków letniskowych. Jest to główne centrum żeglarzy, gdyż tędy przebiega główny szlak wodny z Rucianego-Nidy do Giżycka i Rynu. Nie brakuje tu hoteli, restauracji, barów, kiosków z pamiątkami ani sklepów ze srebrem i bursztynem.

Malbork – miasto o ponad tysiącletniej tradycji, od trzynastego wieku było główną siedzibą Krzyżaków. Malbork położony na żyznej ziemi żuławskiej jest także centrum rolniczo-przemysłowym.Miasto, jak większość miast powstałych w okresie średniowiecza na terenach Pomazani i Pogezani związane jest ściśle z ekspansywnym podbojem tych ziem przez Krzyżaków.

Kanał Ostródzko-Elbląski, jest unikalnym systemem wodnym, pochdzacym z XIX wieku. Jest perełką regionu i Polski, jako jedyny tego typu przykład hydrotechniki w skali światowej.Łączy kilka zachodnio-mazurskich jezior z Zalewem Wiślanym, pokonując 100-metrową różnicy poziomów, przy pomocy systemu śluz i pochylni. Te ostatnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody.

Frombork - to malowniczo położone miasteczko, na południowo- wschodnim brzegu Zalewu Wiślanego związane jest niewątpliwie z postacią Mikołaja Kopernika. Historia Fromborka , a zwłaszcza Wzgórze Katedralne związane jest z przeniesieniem biskupstwa warmińskiego w XIII wieku z Braniewa do Fromborka. Zabudowa wzgórza miała oddawać splendor i przysparzać dostojeństwa biskupstwu warmińskiemu. Wtedy powstała murowana katedra zbudowana według najlepszych rozwiązań średniowiecznego budownictwa sakralnego i obronnego z fortyfikacjami i basztami.

Elbląg - Miasto założone przez Krzyżaków w 1237 roku na prawach Lubeki, w okresie panowania Krzyżaków stanowiło siedzibę komturii elblaskiej. Bardzo burzliwa historia Elbląga wpłynęła na różnorodność jego zabudowy i oblicze kulturowe. Największym i najznakomitszym zespołem urbanistycznym jest Stare Miasto z nielicznymi zachowanymi gotyckimi budowlami, bądź tylko ich fundamentami, gdzie od kilkunastu lat trwają prace nad rekonstrukcją fasad kamienic dawnego miasta, zburzonego prawie w 80 procentach podczas działań wojennych w 1945 roku.